การรับประกันสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

  1. วันที่ส่งสินค้า ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้าก่อนทุกครั้ง หากพบปัญหา เช่น สินค้าเสียหาย / ผิดรุ่น / ผิดสี / จำนวนไม่ครบตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น กรุณาแจ้งฝ่ายขายทันทีที่เบอร์ 086-881-7325
  2. กรณีลูกค้าสั่งสินค้าผิด งดเปลี่ยน / คืนสินค้าทุกกรณี
  3. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน / คืน สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ต้องไม่ผ่านการใช้งานหรือเสียหายใดๆทั้งสิ้น
  4. ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินค้า อยู่ที่ประมาณ 7 วัน ก่อนส่งจะมีเจ้าหน้าที่โทรนัดหมายก่อนทุกครั้ง
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจในการเปลี่ยน / คืนสินค้าทุกกรณี
Powered by MakeWebEasy.com